Cassida Grease HDS 00

Cassida Grease HDS 00

Smary do urządzeń przemysłu spożywczego pracujących w najcięższych warunkach


Cassida Grease HDS to najwyższej jakości smary opracowane specjalnie do smarowania najbardziej obciążonych urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i pakowania żywności i napojów.
Stanowią one mieszaninę syntetycznego oleju bazowego (PAO) zagęszczonego kompleksowym mydłem glinowym i starannie dobranych, nietoksycznych dodatków uszlachetniających.
Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1) do użycia w miejscach, gdzie istnieje możliwość kontaktu środka smarnego z żywnością. Produkty te spełniają wytyczne (1998) oraz były wcześniej autoryzowane przez US Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA FSIS) w grupie H1 (środki smarne dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością) i są umieszczone w Miscellaneous Publication No 1419 “List of Proprietary Substances and Nonfood Compounds”.
Zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US 21 CFR 178.3570, 178.3620 i 182
do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.


Zastosowanie


Cassida Grease HDS 00
Zamknięte przekładnie przemysłowe.
Otwarte przekładnie.
Układy centralnego smarowania.
Cassida Grease HDS 2
Wolno- i średnioobrotowe łożyska toczne i ślizgowe.
Urządzenia wysoko obciążone i poddawane szokowym przeciążeniom.
Złączki, przeguby, elementy ślizgowe.
Bieżnie łożysk.
Smary Shell Cassida HDS mogą być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przeciw rdzewne oraz jako środek zapobiegający przywieraniu uszczelek na zamknięciach zbiorników.


Cechy eksploatacyjne


Smary Cassida Grease HDS 00 i HDS 2 odznaczają się długą żywotnością.

  • Doskonała odporność na wymywanie wodą zimną i gorącą.
  • Znakomita odporność na utlenianie oraz stabilność mechaniczna.
  • Doskonałe zabezpieczenie przed korozją.
  • Doskonała przyczepność.
  • Neutralny zapach i smak.

 

Oddziaływanie na uszczelki
Brak ujemnego oddziaływania na powszechnie stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego elastomery, uszczelki i farby.
Syntetyczne środki smarne
Nie zawierają żadnych produktów naturalnych pochodzenia zwierzęcego ani organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).
Mogą być stosowane w procesie przygotowywania żywności wegetariańskiej.
Biostatyczne: nie powodują wzrostu bakterii ani grzybów.


Specyfikacje i certyfikaty


NSF H1, Kosher, Halal
SVGW (Swiss Water and Gas Authority)
Zakres temperatur pracy
Shell Cassida Grease
HDS 00: -35°C do 100°C (krótko do 120°C)
HDS 2: -30°C do 120°C (krótko do 140°C)


Incydentalny kontakt z żywnością


Zarejestrowane przez NSF (Klasa H1), spełniają wytyczne USDA H1 (1998) dla środków smarnych do użycia w miejscach, gdzie potencjalnie możliwy jest kontakt z żywnością.
Zawierają wyłącznie substancje zatwierdzone przez US FDA 21 CFR 178.3570 i 178.3620 oraz te ogólnie uznawane za bezpieczne (US 21 CRF 182) do użycia w środkach smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.
Aby spełnić wymagania US 21 CFR 178.3570 należy unikać kontaktu z żywnością tam gdzie jest to możliwe. W przypadku incydentalnego kontaktu, stężenie środka smarnego nie może przekraczać 10 ppm (10 mg na kilogram żywności).
W przypadkach gdy prawo lokalne nie określa maksymalnego stężenia, Shell zaleca stosowanie tego samego limitu 10 ppm. Do tej zawartości środki smarne z grupy H1 nie wpływają na smak, zapach ani kolor produkowanej żywności, jak też nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia.
Zgodnie z najlepszą praktyką produkcyjną, należy użyć najmniejszą ilość środka smarnego niezbędną dla zapewnienia właściwego smarowania urządzeń. W przypadku wykrycia w żywności nadmiernej ilości środka smarnego, należy podjąć odpowiednie działania korygujące.


Zdrowie i bezpieczeństwo


Na podstawie dostępnych informacji, Cassida Grease HDS nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jeśli używa się ich w odpowiedni sposób oraz przy zachowaniu higieny. Jak w przypadku wszystkich środków smarnych, należy unikać powtarzającego się lub długotrwałego kontaktu ze skórą. Więcej informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa można znaleźć w karcie danych bezpieczeństwa produktu.


Transport i magazynowanie


Wszystkie produkty do kontaktu z żywnością z rodziny Cassida należy przechowywać oddzielnie, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, z dala od innych środków smarnych, substancji chemicznych i żywności. Przechowywać w temperaturze pomiędzy 0°C i 40°C.
Należy przestrzegać, aby dostarczone produkty z rodziny Cassida posiadały nienaruszone fabryczne zabezpieczenie oraz zanotować datę zerwania plomby.
Przed otwarciem pojemnika upewnić się, że powierzchnia wokół zamknięcia jest czysta. Zaleca się, aby czyścić ją za pomocą Cassida PL lub Cassida Flushing Fluid lub wody pitnej.
Ochrona środowiska
Przepracowany smar oraz puste opakowania oddać do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Nie wyrzucać do ścieków, gleby ani wód powierzchniowych.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl