O Firmie

Firma MIND działa na rynku usług technologiczno-eksploatacyjnych w zakresie gospodarki smarowniczej, w zakres działalności podstawowej firmy wchodzą:
- centralne układy smarowania tj. projektowanie, wykonawstwo, nadzór eksploatacyjny
- środki smarne o zakresie temperatur pracy - 70oC do 1100oC
- smary montażowe

 

Zakres działalności podstawowej opiera się na współpracy techniczno-technologicznej z firmami amerykańskimi i kanadyjskimi zajmującymi się zagadnieniami inhibitorów aktywnych tworzących na drodze chemicznej powierzchniowe warstwy smarne w materiale konstrukcyjnym, odporne na wyciskanie, temperaturę, wodę, duże obciążenia, samoistnie się regenerujące, zabezpieczające powierzchnie przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych, kilkakrotnie redukujące współczynnik tarcia (3-7 razy).

 

Stosowanie środków w procesach eksploatacyjnych znacznie poprawia warunki pracy par ciernych, efektywność i niezawodność pracy maszyn i urządzeń przemysłowych.

 

Nowe technologie smarowania polegają na zmianie procedur przygotowania powierzchni par ciernych oraz wprowadzeniu w powierzchnię elementów związków chemicznych organicznych i nieorganicznych dających pożądane funkcje użytkowe.

 

Stosowanie produktów MIND w różnych konfiguracjach powoduje:

 

- eliminację pracy na sucho
- obniżenie temperatury pracy
- kilkakrotne zmniejszenie zużycia współpracujących par ciernych
- bezobsługową pracę urządzeń w zakresie smarowania w okresach między remontowych
- znaczące zmniejszenie zużycia środków smarnych, (co jest bardzo istotne ze względu na ochronę środowiska)
- powstanie trwałej, chemicznej i nie wysychającej warstwy smarnej związanej z materiałem konstrukcyjnym
- redukcję tarcia (3-7 razy)
- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne
- opóźnienie procesu utleniania nośników środków smarnych (kwasowości, wytrącania się szlamów, laków i tworzenia się nagarów)

 

Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl